Menu
Winkelwagen

Artikel: Moderne Inquisitie? Kerkleiders in België dreigen met excommunicatie leden!

Rabbijn Joseph

Aanvullend Israël Onderwijs

Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd


 •  

  ENSCHEDE - Een kleine greep uit de anti-Semitische Christelijke wetten uit het Christelijke Europa van de Middeleeuwen die wellicht nog steeds een negatieve invloed hebben op gelovigen.
  326-330: Concilie van Antiochië:
  “Een ieder die de 14e Nissan viert, en daarmee het Joodse Pesach, wordt ge-excommuniceert

  306 Concilie van Elvira:
  Joden en Christenen moeten apart van elkaar blijven. Christenen mogen niet met Joden eten en mogen niet met Joden trouwen.”

  325 Concilie van Nicea:
  “Ons Christelijke Paasfeest moet voortaan gescheiden worden van het Joodse Pesach. Het is ongelofelijk gruwelijk dat wij op dit heilige feest de gewoonten van de Joden zouden moeten onderhouden”

  337 Keizer Constantijn:
  “Alle Joden en Christenen die met elkaar getrouwd zijn, worden tot de doodstraf veroordeeld”

  343 Synode van Laodicea:
  “Het is illegaal om de Joodse feesten te vieren en om in z’n algemeenheid met Joden te feesten”

  Is er sprake van een moderne inquisitie? Kerkleiders in België dreigen met excommunicatie als leden contact onderhouden met Joden en Joden-genoten. Verontrustende berichten vanuit België zijn mij ter ore gekomen over een uitgevaardigd verbod richting gemeenteleden van evangelische gemeenschapen. Echoën de Christelijke wetgevingen waarvan ik er enkele heb genoemd nog na in onze huidige tijd?

  Wie Zijn Messiaanse Joden en Wat is Messiaans Jodendom?
  Met de term ‘Joden-genoten’ wordt in deze context bedoeld Messiaanse gelovigen.
  Wij bestaan uit Joden en niet-Joden die het Messiaans Jodendom volgen. Messiaans Jodendom is één van de denominaties binnen het Jodendom en is beknopt gezegd gebaseerd op:

  1. Het geloof dat de Joodse rabbijn Yeshua (door Christenen ‘Jezus Christus’ genoemd) de Joodse Messias is.
  2. De centrale focus voor onze geloofsbeleving is gericht op de Joodse Thora,
   het Verbond, dat wij zien als het blauwdruk van moreel-ethische waarden met praktische betekenisvolle invullingen die de basis vormen voor het gehele Bijbelse narratief.
  3. Wij, Messiaanse gelovigen, houden een Joods godsdienstige levensstijl er op na en onderscheiden ons hierdoor sterk van Christenen en het Christendom. Vandaar dat wij ons geen Christenen noemen.
  4. Wij zien onszelf als een kostbare brug tussen Joden en Christenen en maken ons sterk om verzoening te brengen tussen beide groepen. Wij zijn geenszins 'vijanden' van Christenen maar proberen juist daar waar mogelijk samen met hen te zijn en samen te werken. Daarnaast streven wij ernaar om herstel te brengen in de manier hoe Christenen de Bijbelse onderrichten verstaan.
  5. Wij zijn een kostbare aanvulling voor Christenen die onderwezen willen worden in de Joodse wortels van de Bijbel en daarmee het Christendom. Het Christendom is een geestelijke dochter van het Jodendom. Zij is uit het Jodendom voortgevloeid, niet andersom!

  Excommunicatie werd in het oude Christelijke Europa uitgevaardigd als er sprake was van afwijkende geloofsovertuigingen die niet getolereerd konden worden door de Kerk. Aanhangers van deze afwijkende overtuigingen werden vaak vervolgd. Hoe zou een dergelijke inquisitie of godsdienstige strafmaat er vandaag de dag uit zien?

  Evangelische Gemeenten in België
  In België wordt het door leiders van evangelische gemeenschappen ontmoedigd om contact te leggen met Messiaanse gelovigen, te spreken of in te gaan op uitnodigingen om gezamenlijk Shabbat of één van de Joods-Bijbelse feesten te vieren. Is dit een overblijfsel van de Christelijke wetgeving ingesteld in het jaar 343 door de Synode van Laodicea? “Het is illegaal om de Joodse feesten te vieren en om in z’n algemeenheid met Joden te feesten”

  Evangelische gemeenten zijn in België verbonden met één of meerdere overkoepelende organisaties:
  • Evangelische Christengemeenten in Vlaanderen (ECV)
  • Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV)
  • De Federale Synode van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst

  Gemeenschappen waarbij dergelijke ontmoedigingen c.q. excommunicatie zijn geuit, zijn:
  1. Evangelische Christengemeente Peer
  2. Evangelische Christengemeente Ham-Leopoldsburg
  3. Evangelische Kerk Beringen
  4. Evangelische Christengemeente Houthalen
  5. Evangelische Christengemeente Meeuwen
  6. Evangelische Kerk Oase te Neerpelt
  7. Evangelische Kerk Overpelt
  8. Evangelische Christengemeente Tessenderlo
  9. Evangelische Kerk Wijchmaal
  10. Evangelische Christengemeente Zwartberg
  11. Christengemeente Zonhoven

  Ik heb vertegenwoordigers van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV),
  de Federale Synode van de Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst en van diverse evangelische gemeenten gevraagd om een reactie. Zij zijn helaas niet op mijn verzoek ingegaan.

  De enige persoon die wilde reageren is dhr Anastasi.
  Rosario Anastasi, voorzitter van de Evangelische Christengemeenten in Vlaanderen (ECV):
  “Ik kan natuurlijk niet spreken voor alle leiders van de ECV gemeenten maar vanuit de ECV is er zeker geen aansporing tot excommunicatie van leden die contact leggen met Joden of Messiaans belijdende Joden.”

 • “Wees er van overtuigd dat wij jullie zeker niet als vijanden beschouwen maar ons zeer nauw genegen voelen met jullie.”

  Hoe Nu Verder?
  Ik roep de leiders van de evangelische gemeenten en van de koepelorganisaties in België op om samen met ons, Messiaanse gelovigen, in België één of meerdere bijeenkomsten te organiseren als zijnde een interreligieus dialoog. Dit is cruciaal in het voorkomen van een negatief 'wij-zij' sentiment. Tevens om misverstanden en 'koud water vrees' op te heffen en enige angst of wrevel voor elkaar uit de lucht op te klaren.

  Laat dit het begin zijn van een vruchtbare samenwerking en saamhorigheid tussen Christenen en Messiaanse gelovigen in België!

 • Wie doet mee?
 • Nederland

 • In eigen land, Nederland, zijn er hier en daar ook stekeligheden onstaan onder Christelijke leiders over de Joods-Messiaanse geloofsbeleving. Men heeft voornamelijk moeite met het duiden ervan. Ik verneem graag bij welke gemeenschappen in ons eigen land, vanuit hun leiderschap, een gelijksoortige 'waarschuwing' hebben meegekregen die afstand, onwetendheid en in enkele gevallen zelfs anti-Semitisme in stand houdt.
 • Ik roep alle Messiaanse gelovigen in Nederland en België op om altijd op een positieve manier het debat over Bijbels-godsdienstige belevingen met Christenen aan te gaan.
 • Zecharyah (Zacharia) 8:23
  Yesyayahu (Jesaja) 56:3
  Yochanan (Johannes) 17:17-23
 • Rabbijn Joseph

 • Wilt u reageren op dit artikel?
  • E-mail: rav[at]messianicyeshivainstitute.org
  • Skype: rav.Sipporah.Joseph

 •