Menu
Winkelwagen

Volledige Joodse Wortels Van De Bijbel Studies

Hoe Werkt Het?

Primair Onderwijs

Rabbijn Sipporah Joseph

Betaal je studie in termijnen!

Wij bieden twee complete intensieve en zeer uitgebreide studies aan:

 1. Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament
 2. Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

Na afronding van elke leergang dient u een schriftelijke opdracht (beoordelingsschaal) in te leveren. Bij een voldoende wordt het certificaat, in het Nederlands en Engels, van de desbetreffende leergang naar u toe verzonden. Bij afronding van de complete studie ontvangt u de licentie (tevens in het Nederlands en Engels).

Betaling in termijnen is mogelijk, zie deze page!

 

Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament studie traject is zeer geschikt voor:

 • Iedereen die stevig intensief gefundeerde kennis wil vergaren over Messiaans Jodendom!
 • Christenen die een diepgaande studie willen volgen over de Joodse oorsprong van de Bijbel.
 • Eenieder die een stevige basis zoekt om effectief mee te kunnen draaien in een team van medewerkers van een Messiaanse synagoge, gemeente, groep of (Shabbat) kring.
 • Eenieder die Messiaans of algemeen Joods onderwijs wil geven.
 • Eenieder die gemotiveerd is om zich verder te ontwikkelen in de kennis van Thora.

Inhoud:

U ontvangt usb sticks met alle leergangen in zip bestanden. Daarnaast zenden wij u 8 boeken (bij de prijs inbegrepen) genoemd in de literatuurlijst voor deze studie.

  1 Wat zijn de Joodse Wortels van de Bijbel? Wat is Messiaans Jodendom? (101) Leergang Wij raden aan dat u eerst deze leergang volgt!

   Omschrijving: Beknopte uitleg over de Joodse wortels van de Bijbel met onder andere vele voorbeelden van Bijbelteksten vanuit Joods perspetief en achtergrond.

   2 PaRDeS (102)

   Omschrijving: Joodse exegese methode door middel van vier benaderingen om de geschreven Bijbel beter te kunnen begrijpen en te bestuderen. Namelijk door middel van Peshat (פְּשָׁט), Remez (רֶמֶז), Derash (דְּרַשׁ) en Sod (סוֹד).

   3 Praktisch Hebreeuws voor de Messiaans Joodse Snoge (103)

   Omschrijving: Wij gebruiken een Sefardische siddur. U kunt deze Hebreeuws-Engelstalige siddur, indien u dit wenst, online bestellen bij bol.com "Sacks Siddur, Sepharad Compact" http://www.bol.com/nl/p/sacks-siddur-sepharad-compact-emmanuel/9200000023381442//9200000023381442/

   Nee dit is geen Messiaanse Siddur maar Orthodox Sefardisch.
   Als Messiaanse gelovigen kunnen wij bij diverse gebeden teksten uit het Briet Chadasja er tussen plaatsen om het op die manier toch Messiaans te maken. Dit naar eigen inzicht.

   Het is echter mijn verlangen dat alle Messiaanse gelovigen zoveel mogelijk reguliere Joodse gebeden kunnen opzeggen! Vandaar deze Siddur. Te zijner tijd zal de Siddur van mijn eigen Messiaans Joodse gemeenschap gepubliceerd worden. Voorlopig gebruiken wij deze. Rabbijn Sipporah Joseph.

   4 Joodse Mikveh versus De Doop (104)

   Omschrijving: Eén van de fundamenten van het Joods geloof is het principe van de mikveh. In deze leergang gaan we hier dieper op in, in combinatie met de typisch Joodse gebeurtenissen beschreven in de Briet Chadasja.

   5 Joodse Levenscyclus (105)

   Omschrijving: Alle facetten van de Joodse levenscyclus vanuit Messiaans inzicht belicht.
   1. Geboorte, Sefardische tradities van naamgeving
   2. Briet Mila (besnijdenis)
   3. Lossing van de eerstgeboren zoon (Pidyon Ha-Ben)
   4. Bar/Bat Mitsvah
   5. Huwelijk: Sefardische bruiloft tradities
   6. Echtscheiding
   7. Overlijden en de Chevra Kaddisha (Heilig Genootschap)
   8. Rouw
   9. Olam Ha-Ba (Toekomende wereld)

   6 Chumash (106)

   Omschrijving: De eerste vijf boeken van de bijbel. De nadruk ligt op de תורה שבכתב Torah Shebichtav, de geschreven Thora en niet op de mondelinge leer (תורה שבעל פה, Torah she-beal peh).

   7 Moadim (107)

   Omschrijving: Overzicht van alle belangrijke Joodse feest en gedenkdagen, inclusief Rosh Chodesh, Purim, Chanukah. Met aansluitend de Sefardische tradities rondom deze moadim.

   8 Geestelijke Oorlogsvoering (108)

   Omschrijving: Onderwerpen worden in de les gepresenteerd. U ontvangt gratis de leergang

  1. Wapenrusting van God vanuit Joods perspectief (Efeze 6:10-18) (125) erbij.

  2. 9 Messiaans Joodse benadering van de Talmoed (109)

    Omschrijving: Geschiedenis van de Talmoed. Tevens gaat deze leergang over de bron versus de commentaren op de bron. Het gewicht, autoriteit en gebruiksaanwijzing van de Talmoed volgens Messiaans Joods inzicht.

    10 Joodse Geschiedenis (110)

    Omschrijving:

    1. De geestelijke textuur en slagader van het Joodse volk
    2. Geliefd, gehaat, verbannen, verzoend
    3. Stamvaders en moeders van het Joodse volk
    4. Yetzi'at Mitzraim (Exodus)
    5. Eerste en Tweede Tempel periode
    6. Babylonische overheersing c.q. ballingschap
    7. Griekse overheersing
    8. Romeinse overheersing
    9. Sofriem
    10. Zoegot
    11. Tannaiem
    12. Amoraim
    13. Saworaim
    14. Geoniem
    15. Risjoniem
    16. Tosafisten
    17. Acharoniem
    18. Christelijke (Katholieke) kruistochten en andere wreedheden jegens het Joodse volk
    19. Asjkenazische Joodse aanwezigheid
    20. Sefardische Joodse aanwezigheid
    21. Haskalah, de Joodse verlichting
    22. Anti-semitisme, Zionisme
    23. Shoa
    24. Van stam tot staat: Medinat Yisrael, eindelijk weer een Joods gebied

    en meer

    + 7 gratis shiurim (lessen, zie lijst bij Gevorderd'). + 8 boeken (zit bij de prijs inbegrepen). Zie literatuurlijst.

     1. Stuur een email, studentenadministratie[at]messianicyeshivainstitute.org, met uw NAW gegevens (nodig voor boeken en usb sticks) en welke studie u wenst te doen.
     2. Vervolgens maakt u het gedeeltelijke bedrag over naar: NL72 SNSB 0865 8543 27, t..n.v Messianic Yeshiva Talmud Torateinu Institute, woonplaats: Enschede.
      Certificaten, Licenties
      • U dient na elke leergang een schriftelijke opdracht in te leveren. De schriftelijke opdracht is het maken van een kort verslag, max 2 bladzijdes, van de gevolgde leergang. Bij een voldoende wordt het certificaat, in het Nederlands en Engels, van de desbetreffende leergang naar u toe verzonden.
      • U ontvangt tevens, nadat alle leergangen zijn doorlopen ook een certificaat/licentie van de desbetreffende studie in het Nederlands en Engels.
      • U ontvangt een transcript (cijferlijst), in het Nederlands en Engels, met de waarderingen voor alle gevolgde leergangen.
      • Nadat u de complete studie goed heeft doorlopen, ontvangt u ook de licentie van de desbetreffende studie, in het Nederlands en Engels. Licentie geeft aan dat u bevoegd bent om zelf onderwijs te geven over de Joodse wortels van de Bijbel in binnen,- en buitenland.
      • Certificaten en transcripts zijn niet geldig zonder de handtekening en de unieke interntionale apostillestempel c.q. zegel van Rabbijn Sipporah Joseph.
      Bestel de studie: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament, klik hier! 

      De Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd is voor eenieder die op dieper niveau de Joodse wortels van de Bijbel wil leren kennen. Tevens voor leiders en hen die zich aan het voorbereiden zijn op een leiderschapsrol in godsdienstige kringen.

      Inhoud:

      U ontvangt usb sticks met alle leergangen in zip bestanden. Daarnaast zenden wij u 12 boeken (bij de prijs inbegrepen) genoemd in de literatuurlijst voor deze studie.

      De 10 leergangen van de Messiaans Jodendom Fundament Studie en deze extra 7 leergangen:

      1 Tseniut (111)

      Omschrijving: De betekenis en waarde van dit Joods principe. Kleding waaronder shatnez (mix van wol en linnen), hoofdbedekkingen en de achtergronden ervan, aanrakingen, man-vrouw verhoudingen etc.

      2 Avinu Shabashamayim -Matityahu (Mattheus) 6:9-13/ Lukas 11:2-4 (112)

      Omschrijving: Het "Onze Vader" volgens Joods inzicht.

      3 Aseret HaDibrot/ de Tien Woorden (113)

      Omschrijving: De betekenis van de Tien Woorden volgens Joods inzicht.

      4 Financiële Verantwoordelijkheid (114)

      Omschrijving:
      Algemene economische basisbegrippen. Daarnaast gaan we in op de geschreven Thora die ons een uniek inzicht geeft in financieel management.

      5 Teshuvah (115)

      Omschrijving: De betekenis volgens Joods inzicht en wat de concrete stappen hierin zijn volgens de Thora.

      6 Rabbijn Shaul (116)

      Omschrijving: Brieven die zeer lange tijd onjuist geïnterpreteerd en gepresenteerd zijn wegens gebrek aan kennis van de Joodse achtergrond en Thora. Wij zullen ontdekken dat zijn brieven bomvol zitten van Thora onderwijs.

      7 RaMBaM, Rashi, Yosef ben Matityahu (Josephus), Yeshua (117)

      Omschrijving: Vier belangrijke Joodse mannen die hun positieve stempel hebben gedrukt in onze geschiedenis.

      *+ 7 gratis shiurim (lessen, zie hieronder). + 12 boeken (zit bij de prijs inbegrepen). Zie literatuurlijst.

        1. Stuur een email, studentenadministratie[at]messianicyeshivainstitute.org, met uw NAW gegevens (nodig voor boeken en usb sticks) en welke studie u wenst te doen.
        2. Vervolgens maakt u het gedeeltelijke bedrag over naar: NL72 SNSB 0865 8543 27, t..n.v Messianic Yeshiva Talmud Torateinu Institute, woonplaats: Enschede.
        *+ 7 gratis shiurim (lessen):
        1. Eshet Chayil (118)
        2. Kashrut (Kasjroet) (119)
        3. ---Tsilumey Hateudah beYeshiva. Vier documentaire sessies. Is niet te realiseren via afstandsonderwijs,alleen in klassikaal onderwijs. (120)
        4. Praktische Allerdaagse Berachot; uitzondering: gratis beschikbaar voor een ieder (121)
        5. HaHitgalut (Boek Openbaring) (122)
        6. Acharit HaYamim (laatste der dagen) (123)
        7. Yeshua HaMashiach in Tenach (124)
        Certificaten, Licenties
        • U dient na elke leergang een schriftelijke opdracht in te leveren. De schriftelijke opdracht is het maken van een kort verslag, max 2 bladzijdes, van de gevolgde leergang. Bij een voldoende wordt het certificaat, in het Nederlands en Engels, van de desbetreffende leergang naar u toe verzonden.
        • U ontvangt tevens, nadat alle leergangen zijn doorlopen ook een certificaat/licentie van de desbetreffende studie in het Nederlands en Engels.
        • U ontvangt een transcript (cijferlijst), in het Nederlands en Engels, met de waarderingen voor alle gevolgde leergangen.
        • Nadat u de complete studie goed heeft doorlopen, ontvangt u ook de licentie van de desbetreffende studie, in het Nederlands en Engels. Licentie geeft aan dat u bevoegd bent om zelf onderwijs te geven over de Joodse wortels van de Bijbel in binnen,- en buitenland.
        • Certificaten en transcripts zijn niet geldig zonder de handtekening en de unieke interntionale apostillestempel c.q. zegel van Rabbijn Sipporah Joseph.

        Bestel de studie: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd, klik hier!

         

         

        Studeer de joodsewortels van de Bijbel vanuit huis, flexibel, wanneer het u uit komt! | Studeren aan de Messiaanse yeshive (Joodse onderwijsinstelling, Bijbelschool) |
        Onderwijs
        van Messiaanse Rabbijn Sipporah Joseph |
        Messiaans Joodse Beweging |
        Messiaans Jodendom