Menu
Winkelwagen

Derde Maand | Sivan

Terug naar: Het Joodse Jaar | Gods Kalender
 Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament 
 Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

 

Derde Maand | Sivan

In de maand Sivan (exacte datum onbekend) in juni 1920 is de Haganah opgericht.
De Haganah was een Joodse paramilitaire organisatie en de voorloper van het Israëlische defensieleger, in het Hebreews Tzva Hahagana LeYisra'el.
Acroniem "Tsahal". 
 

1

Rosh Chodesh | Nieuwe Maan | Hoofd van de nieuwe maand | Eerste van de nieuwe maand.


Bemidbar (Numeri) 10:10, Bemidbar (Numeri) 28:11-15, Tehilim (Psalm) 81:3,4,
Tehilim (Psalm) 104:19, 1 Divrey Hayamim (Kronieken) 23:30-31, 2 Divrey Hayamim (Kronieken) 8:12-13, 2 Divrey Hayamim (Kronieken) 31:3, Nechemyah (Nehemiah) 10:32-33, Yechezkel (Ezechiël) 45:17, Yechezkel (Ezechiël) 46:1, Shemuel Alef (1 Samuel) 20:5, Amos 8:5, Hosea 5:7, Yeshayahu (Jesaja) 1:14.

 "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan
en van Shabbat tot Shabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen zegt Adonai"

Yeshayahu (Jesaja) 66:23

 

"Blaast de bazuin (shofar) op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag"

Tehilim (Psalm) 81:4

1 | Derde Maand | Sivan Vervolg…

Volgens Rashi begon de wateren van de Maboel (zondvloed) te ebben.
(Talmoed Bavli: Genesis 8:3). Zie ook 17 Sivan en 17 Cheshvan. Bereshiet (Genesis) 8:1-5.

1 | Derde Maand | Sivan Vervolg…

Joden in het Duitse stad Worms werden (in 1096) door kruisvaarders op brute wijze vermoord.

1 | Derde Maand | Sivan Vervolg…

Op deze dag, in het Hebreeuwse jaar 2448, arriveerden onze voorouders bij Har Sinai
(berg Sinaï). Vervolgens begonnen ze een vijfdaagse reinigings marathon om de Thora te kunnen ontvangen. 

2 | Derde Maand | Sivan

Roemeense leider Antonescu werd in 1946 geëxecuteerd vanwege zijn anti-Semitische rol in de Tweede Wereld Oorlog. Hij had vele anti-Joodse wetten ingesteld en is persoonlijk verantwoordelijk geweest voor vele progroms en deportaties van Joden naar concentratie kampen.
Hij schijnt gezegd te hebben: “Ik geef de menigte volledige vrijbrief om een bloedbad onder de Joden aan te richten.” Onder zijn bewind zijn ruim 300.000 Joden vermoord in Roemenië en velen gedeporteerd.

2 | Derde Maand | Sivan Vervolg…

Einde van de Zesdaagse Oorlog (1967) die begon op 26 Iyar (5 juni,1967).

3 | Derde Maand | Sivan

Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van David Marcus (1902-1948).
Hij was een Amerikaanse Jood die in de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 mee vocht in het Israëlische leger. Later werd hij hoofd van de Afdeling Oorlogsmisdaden (War Crimes Division) van het Pentagon waar hij hielp met het organiseren van het Proces van Neurenberg.

4 | Derde Maand | Sivan

In het Hebreeuwse jaar 2448 schreef Moshe (Mozes) op deze dag het eerste gedeelte van de Thora. Vanaf Bereshiet (Genesis) tot en met Vayikra (Leviticus), de openbaring van de Thora op de berg Sinaï. Uiteindelijk zou Moshe 13 identieke Thora rollen schrijven.
Eén voor elke stam en één rol voor in de Ark van het Verbond (Aron haBrit).
Dit zijn de allereerste kopieën van de Thora in de wereld!

5 | Derde Maand | Sivan

Israël bombardeerde in 1981 de Iraakse kernreactor in Bagdad. Iraakse leider
Saddam Hoessein had zich gepresenteerd als de reïncarnatie van de Babylonische tiran Nebukadnezar, en de naam van zijn kernreactor "Tammuz" genoemd.
Vernoemd naar de Joodse maand waarin Nebukadnezar Jeruzalem belegerde.

6 | Derde Maand | Sivan

Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van Rabbijn Israel Ben Eliezer (Baal Shem Tov, 1698-1760).

6 | Derde Maand | Sivan Vervolg…

Geboortedag van koning David volgens de Talmoed Yerushalmi (Jeruzalemse Talmoed).

6 | Derde Maand | Sivan Vervolg…

Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van koning David (ongeveer 907-837 v.d.g.j. -voor de gewone jaartelling) volgens de Talmoed Yerushalmi (Jeruzalemse Talmoed).
Zijn opvolger was melech Shlomon (Salomo). Melachim Alef (1 Koningen) 2:1-12.

6,7 | Derde Maand | Sivan

Shavuot (Wekenfeest, één van de moadim).
Dit feest hoort bij de Shalosh Regalim (de 3 pelgrims feesten): Pesach (Joods Pasen), Shavuot (Wekenfeest) en het Sukkot (Loofhuttenfeest). Chag ha-Shavuot, het Shavuot feest wordt ook genoemd:
• Chag ha-Katsir (Feest van de Oogst)
• Yom ha-Bikkurim (Feest van de Eerstelingen)
De Bikkurim werden gebracht van de zeven soorten (shivat haminim) waarvoor het land van Israël wordt geprezen: tarwe (chitah), gerst (se'orah), druiven (gefen), vijgen (te'enah), granaatappelen (rimon), olijven (zayit) en dadels (tamar of d'vash).
Devarim (Deuteronomium) 8: 5-10.

In het Hebreeuwse jaar 2448 ontvingen we de Thora (matan Thora) 50 dagen na de
Yetziat Mitsrayim (uittocht uit Egypte). De Thora heeft de sociale en geestelijke textuur van het volk voor alle Joodse generaties bepaald. Het Verbond bevat concepten zoals het monotheïsme, rechtvaardigheid, strafrecht, letselschade, werkverhoudingen (werkgever – werknemer), tempel activiteiten en nog veel meer.


Bijbelreferenties:
• Shemot (Exodus) 23:16
• Shemot (Exodus) 34:22
• Bemidbar (Numeri) 28:26
• Devarim (Deuteronomium) 16:9-11
• Yesyayahu (Jesaja) 9:2
• Yirmeyahu (Jeremia) 5:24

Tradities:

  • We lezen Megillat Ruth (het Bijbelboek Ruth) in de synagoge.
    Dit aangezien de ontwikkelingen in het verhaal plaats hebben gevonden tijdens de oogsttijd in het voorjaar. Koning David, een nakomeling van Ruth is geboren en gestorven tijdens Shavuot. Ruth was een giyoret, een vrouwelijke proseliet. Een niet-Joodse vrouw die Joods werd.
  • We studeren de Thora de gehele avond en nacht.
  • We eten veel vruchten en het is een mitsve om te eten van de shivat haminim.
  • We versieren onze woningen met groen (planten, bloemen, blaadjes etc).

11 | Derde Maand | Sivan

In 1924, werd de stad Benei Brak ("Zonen van de Bliksem") opgericht in het Tel Aviv district (niet in de stad zelf!). De stad is het centrum van ultra Orthodox Jodendom en Talmoed studie neemt er een belangrijke plaats in.

13 | Derde Maand | Sivan

Ben Ezra synagoge in Caïro

Op deze dag in 1948, werden 20 Joden gedood toen de Joodse buurt in Caïro (Egypte) werd gebombardeerd. Het geweld tegen Joden was voornamelijk verbonden met de officiële oprichting van de Joodse staat op 5 Iyar (Yom Ha'Atsmaoet, Israëlische onafhankelijkheidsdag). In 1948 bestond de Joodse gemeenschap in Egypte uit ruim 75.000 Joden, nu minder dan 100. Zie ook spreekbeurt van Rabbijn Sipporah "Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Egypte".

15 | Derde Maand | Sivan

Joodse traditie geeft aan dat deze dag de geboorte,- en sterfdag (meldado, yahrzeit) van Y’hudah is, de vierde zoon van Yaakov (Jacob). Bereshiet (Genesis) 29:35. Y’hudah die uitgroeide tot een stam waaruit vele koningen zouden voortkomen waaronder Koning Mashiach Yeshua. Alle Joden worden indirect vernoemd naar Y'hudah. Yehudim = Joden.

16 | Derde Maand | Sivan

In Massachusetts (Amerika) komt op deze dag een schip aan (in 1716) uit Londen met Joodse handelaren. Zij ontwikkelde zich tot een belangrijke kern van de collectieve Joodse gemeenschap in die tijd.

17 | Derde Maand | Sivan

In het Hebreeuwse jaar 1656 (2100 voor de gewone jaartelling) rustte de ark van Noach,
na zeven maanden, op de berg Ararat. De mabul (zondvloed, Grote Vloed) begon volgens Joodse traditie op 17 Cheshvan (achtste maand op onze kalender). Zeven maanden later op de zeventiende van de maand (17 Sivan), lees Bereshiet (Genesis) 8:4 en 5, bleef de ark vastzitten op het Ararat gebergte. De wereld is opnieuw bevolkt door het nageslacht van Noach. Bereshiet (Genesis) 10.

20 | Derde Maand | Sivan

Op deze dag in 1648 vermoorde op hol geslagen kozakken onder leiding van
Bogdan Chmielnicki 6,000 Jews in Nemirov (Polen). Op andere dagen hiernavolgend vermoorden ze ruim 500,000 Poolse Joden. Door rabbijnen in deze generatie werd deze daad gezien als vergelijkbaar met de vernietiging van de tempel.

21 | Derde Maand | Sivan

In het Hebreeuwse jaar 2448 sprak Miryam negatief over haar broer Moshe (Mozes) en kreeg ze tsara'at (een huidziekte, welke weten we niet). Bemidbar (Numeri) 12.

23 | Derde Maand | Sivan

Op deze dag in 355 v..g.j. (voor de gewone jaartelling) werd Haman's decreet om het Joodse volk te vernietigen omgedraaid.
Esther 8:9 “Toen werden de schrijvers van de koning in het zelfde uur ontboden op de drieëntwintigste dag van de derde maand –dat is de maand Sivan - en in overeenstemming met al wat Modechai gelastte werd geschreven aan de Joden en aan de stadhouders en de landvoogden en de vorsten der gewesten (…).” Lees het gehele hoofdstuk 8 voor de context. Zie ook 16 Nisan.

26 | Derde Maand | Sivan

Duitse generaal Erwin Rommel werd op deze dag in 1942 met zijn Duitse leger tegengehouden bij El-Alamein in Noord-Afrika. Hij was van plan de collectieve Joodse gemeenschap in Israël vernietigen.

27 | Derde Maand | Sivan

Op deze dag (in 1942) krijgt Anne Frank een dagboek cadeau voor haar 13e verjaardag. Niet wetende dat de gedachten en gevoelens die ze schrijft in dit dagboek, in combinatie met aanvullende informatie over haar leven, wereldberoemd zou worden en meerdere malen verfilmd. Een intens beeld over het onderduiken tijdens de Shoa geschreven vanuit de perceptie van een tiener. 
Heeft u “Het Achterhuis” al gelezen?
Bezoek eens het Anne Frank Huis!

29 | Derde Maand | Sivan

In het Hebreeuwse jaar 2448 zend Moshe (Mozes) 12 verspieders uit om het Beloofde Land (Ha'arets HaMuvtahat) te onderzoeken. Bemidbar (Numeri) 13:23.
De dag dat 10 verspieders een negatief bericht gaven over het land, was het Tisha B'Av.

30 | Derde Maand | Sivan

In 1920 publiceerde de bekende Amerikaanse autofabrikant Henry Ford,in zijn blad “Dearborn Independent”, een publiekelijk excuus. Dit wegens het publiceren van gedeelten uit het boek “Protocols of the Elders of Zion” (De protocollen van de wijzen van Sion). Henry Ford was een gedreven anti-Semiet.
Zijn excuus heeft niet veel uitgericht aangezien het kwaad al was geschied. Vele Amerikaanse media berichten regelmatig anti-semitische artikelen.
Henry Ford schreef zelf ook vele boeken waaronder "The International Jew | The World's Foremost Problem" waaruit zijn hatelijke houding jegens Joden blijkt.

De protocollen van de wijzen van Sion / tekstvert. van J. Nijsse
Protocollen van de wijzen van Sion Wiki