Menu
Winkelwagen

Het Joodse Jaar | Gods Kalender

Aanvullend Israël Onderwijs

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament 

 • Het Joodse Jaar (hashana yehudim) met de door God ingestelde vaste tijden kan ook gezien worden als Gods kalender! Het is waar dat op de Joodse kalender ook festiviteiten en vasten dagen genoteerd staan die God niet expliciet ingesteld heeft. Maar zelfs deze momenten zijn bedoeld om de Eeuwige, HaKodesh Baruch Hu (De Heilige Geprezen is Hij) te eren.

  God gebruikt altijd Zijn kalender en niet de Gregoriaanse. Zijn vastgestelde tijden (Moadim) zijn bijzondere afspraken met Hem waarin Hij meer over zichzelf openbaart. Zijn vastgestelde tijden, zoals in de Tenach staat beschreven en bevestigd wordt in de Briet Chadasja (Christenen noemen deze brieven het Nieuwe Testament), noemt Hij heilig. Het zijn als het ware bovennatuurlijke interdimensionale poorten. Elk jaar gebeuren er tijdens deze moadim bijzondere dingen. Dit is direct een bewijs dat de Thora (wet, Verbond) NIET is opgeheven maar nog steeds operationeel is!
  Alles gebeurd op Zijn agenda, zijn kalender. Zelfs de geboorte, besnijdenis en sterfdag van Yeshua gebeurde op de Joods-Bijbels-Hebreeuwse kalender. Christendom gebruikt de Gregoriaanse kalender en daarom missen Christenen veel diepgang en de juiste context van Bijbelse,- en huidige gebeurtenissen!

  Wist je dat?

  God de feesten die nu bekend zijn als "Joodse" feesten, Zijn feesten noemt?

  Vayikra (Leviticus) 23:1,2
  Adonai sprak tot Moshe: Spreek tot de Israeliëten en zeg tot hen: De feesttijden van Adonai, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn MIJN feesttijden.

  PS: In deze Joodse kalender zijn twee Christenen toegevoegd!

  • David Wilkerson (3 Sivan, 5691 | 19 mei 1931 – 23 Nisan, 5771 | 27 april 2011)
  • John Paul Jackson (16 Av, 5710 | 30 juli 1950 - 29 Shevat, 5775 | 18 februari 2015)

  David Wilkerson omdat hij een zeer bijzondere Christen is geweest die zijn mede-Christenen ook heeft geprobeerd te waarschuwen over diverse misleidingen (waaronder toverij en de "seeker friendly" principe binnen het Christendom). David Wilkerson heeft tevens in april 1973 (zie Adar) een visioen van God ontvangen over de verdrukking en enkele zaken die op het wereldtoneel gebeuren. Een aantal elementen uit zijn visioen gebeuren nu al!

  John Paul Jackson omdat ik geloof dat hij op twee momenten woorden van God heeft ontvangen. Hij wordt gezien als een "profeet" binnen het Christendom. Hij hoorde bij de Evangelische Charismatische denominatie waar ik helemaal niet zo voor ben. Ik ben het ook niet perse eens met andere dingen die hij gezegd of onderwezen heeft en heb verder zijn "bediening" niet uitentreuren gevolgd. Er zijn echter twee interessante momenten die het waard zijn om te delen. Hij wordt, net als Wilkerson vermeld in de maanden van zijn geboorte,- en sterfdatum. Maar ook in de maanden (Tammuz, Tishri) waarin hij één van de twee bijzondere momenten voor het eerst gedeeld heeft. Eén visioen is zeer concreet over zaken op het wereldtoneel maar ook over Amerika genaamd "The Coming Perfect Storm"
  (de perfecte storm) visioen. De tweede is een visioen of droom waarin hij krantenkoppen gezien heeft over gebeurtenissen die in de toekomst zullen gebeuren. Interessant is dat een aantal zaken die hij gedeeld heeft, echt al zijn uitgekomen! Nee voor ons is hij geen profeet maar God kan tot een ieder spreken, dit is ook de visie in het Jodendom. Hij heeft twee visioenen ontvangen die zeer interessant zijn om verder te bestuderen!

  Laten we samen deze kalender analyseren en, indien gewenst, constructieve, positieve discussies hierover voeren!

  Klik op een link om naar de desbetreffende maand te gaan!