Menu
Winkelwagen

Impersonatie | Identiteitsdiefstal Online

Rabbijn Joseph

 Aanvullend Israël Onderwijs

Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

 

Impersonatie of het oorspronkelijke Engelstalige woord 'impersonation' is als iemand zich voordoet als iemand anders. Vooral op het internet is dit een uitdaging. Zijn wij wel tegen impersonatie beschermd? Wat nu als iemand ons voor de gek probeert te houden? Of anderzijds, ons probeert te beschadigen door bijvoorbeeld online een account aan te maken met onze naam?

Mijn online communicatie

  Ik heb in januari 2016 mijn social media accounts (Facebook, Twitter, Pinterest en enkele anderen) opgezegd. Dit heb ik destijds ook gecommuniceerd.
  De officiële online media kanalen van mij en de yeshiva zijn:

   Websites:

   Vimeo video account met bijbehorende kanalen:

   https://vimeo.com/messianicrabbisipporah

   Tsedakah (donatie, giften) links:

   Paypal e-mail adressen voor overmaking betalingen of tsedakah (donatie, giften):

   • Van mijzelf: rav@sipporahjoseph.org
   • Van de yeshiva: finance@messianicyeshivainstitute.org

   Sprake van impersonatie wat nu!?

    Mocht u vermoeden dat iemand aan impersonatie doet jegens mij of iemand anders, dan is het goed om één of meerdere screenshots te maken van de desbetreffende communicatie.
    U kunt gratis een screenshot tool downloaden als u er niet al één op uw computer heeft.
     Goede screenshot tools zijn:
     • Knipprogramma (Snipping Tool in het Engels) (standaard in Windows inbegrepen).
      U kunt dit programma via Start opzoeken.

     Ik heb Windows 10, maar waar vind ik het Snipping Tool/Knipprogramma?

     Klik op het windowsvlaggetje links op uw taakbalk (zie figuur 1) en typ vervolgens in – willekeurig – Knippgrogramma. Of, wanneer uw instelling Engels is: Snipping Tool.

     Figuur 1

     Wanneer u de eerste paar letters van het woord intoetst, ziet u het programma al verschijnen.
     U kunt het herkennen aan het volgende afbeelding:

     Figuur 2

     Door daar vervolgens met uw rechtermuisknop erop te klikken, kunt u ervoor kiezen deze tool/programma aan uw taakbalk vast te maken, zodat het altijd binnen uw handbereik is.

     Vervolgens communiceert u naar mij of de andere persoon toe dat er gecommuniceerd is in diens naam en op welk online platform (social media, website, forum) dit gebeurd is.
     Met dit bewijs kan er aangifte worden gedaan van impersonatie, identiteits-fraude.

     Impersonatie strafbaar volgens de wet

      Het is goed te weten dat ook de bekende online kanalen impersonatie of identiteits-fraude sterk afwijzen.

      Twitter

      "Impersonatie is een schending van de Twitter-regels. Twitter-accounts die zich voordoen als iemand anders, waarbij andere personen of merken op verwarrende of misleidende wijze worden geportretteerd, worden geschorst volgens het Twitter-beleid ten aanzien van impersonatie."
      Bron: https://support.twitter.com/articles/20171320#
      https://support.twitter.com/articles/20169448?lang=nl#

      Facebook
      "Mijn persoonlijk Facebook-account is uitgeschakeld."

      "Als je account is uitgeschakeld, zie je het bericht Uitgeschakeld wanneer je je probeert aan te melden bij Facebook. Als je dit bericht niet ziet, dan betekent dat waarschijnlijk dat je te maken hebt met aanmeldproblemen. Ondersteuning bij aanmelden.
      We schakelen Facebook-accounts die onze voorwaarden schenden uit. Dit zijn voorbeelden van schendingen:

      1. Het blijven vertonen van verboden gedrag na een of meerdere waarschuwingen van Facebook
      2. Ongevraagd contact met andere gebruikers, waaronder gebruikers lastigvallen, adverteren, reclame maken, daten of ander ongepast gedrag
      3. Het gebruiken van een valse naam
      4. Impersonatie van een persoon of rechtspersoon, of deze op een andere manier verkeerd vertegenwoordigen
      5. Inhoud plaatsen die in strijd is met onze voorwaarden

      Lees de Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden van Facebook voor meer informatie over ons beleid. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is uitgeschakeld, kun je een bezwaar indienen."
      Bron: https://nl-nl.facebook.com/help/103873106370583

      Pinterest

      "Impersonatie"
      "We staan geen accounts toe die anderen misleiden en kunnen accounts die zich daaraan schuldig maken aanpassen, overdragen of permanent opschorten.

      Doet iemand zich voor als jou (door bijvoorbeeld jouw profielfoto te gebruiken), dan willen we dat graag weten. Klik op Neem contact met ons op onder aan de pagina en stuur ons het volgende:

      1. De URL van het Pinterest-profiel in kwestie
      2. Je echte Pinterest-profiel, als je er een hebt
      3. Eventuele andere informatie aan de hand waarvan we je identiteit kunnen controleren, zoals een Facebook- of Twitter-profiel

      Wanneer we meldingen van impersonatie ontvangen, controleren we of iemand zich met zijn profiel voordoet als iemand anders. Hierbij kijken we naar profielinformatie, pinbeschrijvingen, reacties en bordnamen.

      Bedenk wel dat een gebruiker dezelfde naam als jij of een vergelijkbare gebruikersnaam kan hebben. Dit betekent niet meteen dat die persoon zich als jou voordoet. In dat geval overtreedt deze gebruiker mogelijk niet onze gebruiksvoorwaarden.
      Volgens ditzelfde proces kun je gebruikers rapporteren die zich voordoen als bekende personen.

      Moet ik een gebruikersnaam die een merk bevat claimen?
      Als je optreedt voor een bedrijf, merk of organisatie en een merk-gebruikersnaam wilt claimen of merkinbreuk wilt melden, raadpleeg dan onze pagina over merken."
      Bron: https://help.pinterest.com/nl/articles/impersonation

      Google +: Nabootsing van identiteit rapporteren
      Instagram: Een nepaccount op Instagram rapporteren

      Nederlandse wetgeving

      Identiteitsdiefstal, identiteits-fraude, ook genoemd impersonatie is strafbaar op grond van Artikel 225, Wetboek van Strafrecht:
      1
      Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
      2
      Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
      3
      Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.
      Zie: http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/225.html

      En strafbaar op grond van Artikel 326, Wetboek van Strafrecht:
      Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
      Zie: http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/326.html

      Wetgeving in Europa en andere landen
      Verenigde Naties
      VN- Resolutie van de Economische en Sociale Raad:

      1. ECOSOC Resolution 2004/26; International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes
      2. ECOSOC Resolution 2007/20; International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of economic fraud and identity- related crime
      3. ECOSOC resolution 2009/22
      4. ECOSOC resolution 2011/35
      5. ECOSOC resolution 2013/39

      Raad van Europa
      Op het niveau van de Raad van Europa werd het Cybercrimevedrag gesloten en spendeerde men aandacht aan documentfraude door middel van de uitvaardiging van een aanbeveling rond reis- en identiteitsdocumenten.

      Council of Europe, Convention on Cybercrime, Budapest, 23.IX.2001, ETS 185.
      Aanbeveling R(2005)7 inzake identiteits- en reisdocumenten van 30 maart 2005

      Europese Unie

      1. Verordening (EG) nr. 2252/2004 van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, P.B., 29 december 2004.
      2. Beschikking COM. E.G. (2006)2909 van 28 juni 2006 tot vaststelling van de technische specificaties in verband met de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.
      3. Gemeenschappelijk optreden 98/700/JBZ van 3 december 1998 door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de invoering van een Europees beeldopslagsysteem (FADO) P.B. L 333,9 december 1998, 4-7.
      4. EU Beschikking 2004/512 van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van een Visuminformatiesysteem.
      5. Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen, PB, L 69, 16/03/2005.

      Verenigde Staten van Amerika

      1. "Identity Theft and Assumption Deterrence Act" (1998)
      2. "Identity Theft Enhancement Act" (2004)

      Links

      1. Uitspraak van de Rechter | Rechtbank Rotterdam | Zaaknummer: 10/691053-15
      2. Kamer: aannemen andermans naam op internet moet strafbaar worden
      3. Kamer maakt zich druk om 'identiteitsdiefstal' op social media
      4. Online identiteitsfraude: kan het jou ook overkomen?
      5. Vlaamse vrouw veroordeeld voor valse Facebook-pagina
      6. Smaad of Laster online – Wat doet u ertegen? | Internetrecht
      7. Ik ben slachtoffer van identiteitsfraude | Veilig Internetten
      8. 2013 - update onderzoek ‘Omvang van identiteitsfraude en maatschappelijke schade in Nederland’
      9. Identiteitsfraude: Wie is wie online? | Mediawijzer
      10. I – Identiteitsfraude | Social Media DNA
      11. Kamerbrief over integrale visie op de aanpak van identiteitsfraude
      12. Identiteitsfraude | Wiki
      13. Identiteitsfraude | Politie
      14. Identiteitsfraude | Fraude Helpdesk
      15. Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) | Slachtofferwijzer

       

      Rabbijn Joseph

      Wilt u reageren op dit artikel?
      • E-mail: rav[at]messianicyeshivainstitute.org
      • Skype: rav.Sipporah.Joseph

     •