Menu
Winkelwagen

Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd (RMLic., Leiderschap Licentie / Leadership License)

 • Nieuwsbrief
 • Literatuurlijst Gevorderd
 • Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament

 • Betaal je studie in termijnen!

  Beoordelingsschaal

  Wat houdt een Licentie in? En wat kun je ermee?

  Apostille

  Keuze: Deze yeshiva (MYTTI) of de Kesjer cursus?

  Tsedakah - Doneren

  Rabbijn Sipporah Joseph is de enige Messiaanse rabbijn in Nederland en België!

   

  Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd is voor eenieder die op dieper niveau de Joodse wortels van de Bijbel wil leren kennen. Tevens voor leiders en hen die zich aan het voorbereiden zijn op een leiderschapsrol in godsdienstige kringen.

   
  • Studie niveau: HBO
  • Leerdoelen: Dieper inzicht verkrijgen over de Joodse, Hebreeuwse wortels van de Bijbel en de praktische toepassing hiervan.
  • Doelgroep: Godsdienstigen en overige geïnteresseerden
  • ECTS: 26.5
  • Voertaal: Nederlands
  • Toelatingsvoorwaarde: Geen
  • Zelfstudie: ruim 350 uur

  Inhoud:

  U ontvangt usb sticks met alle leergangen in zip bestanden. Daarnaast zenden wij u 12 boeken (bij de prijs inbegrepen) genoemd in de literatuurlijst voor deze studie.

  1 Wat zijn de Joodse Wortels van de Bijbel? Wat is Messiaans Jodendom? Leergang (101) Wij raden aan dat u eerst deze leergang volgt!

   Omschrijving: Beknopte uitleg over de Joodse wortels van de Bijbel met onder andere vele voorbeelden van Bijbelteksten vanuit Joods perspectief en achtergrond.

   ECTS: 1

   2 PaRDeS | Joodse Bijbelstudie Methode (102)

   Omschrijving: Joodse exegese methode door middel van vier benaderingen om de geschreven Bijbel beter te kunnen begrijpen en te bestuderen. Namelijk door middel van Peshat (פְּשָׁט), Remez (רֶמֶז), Derash (דְּרַשׁ) en Sod (סוֹד).

   ECTS: 1

   3 Praktisch Hebreeuws (103)

   Omschrijving: Wij gebruiken een Sefardische siddur. U kunt deze Hebreeuws-Engelstalige siddur, indien u dit wenst, online bestellen bij bol.com "Sacks Siddur, Sepharad Compact" http://www.bol.com/nl/p/sacks-siddur-sepharad-compact-emmanuel/9200000023381442//9200000023381442/

   Nee dit is geen Messiaanse Siddur maar Orthodox Sefardisch.
   Als Messiaanse gelovigen kunnen wij bij diverse gebeden teksten uit het Briet Chadasja er tussen plaatsen om het op die manier toch Messiaans te maken. Dit naar eigen inzicht.

   Het is echter mijn verlangen dat alle Messiaanse gelovigen zoveel mogelijk reguliere Joodse gebeden kunnen opzeggen! Vandaar deze Siddur. Te zijner tijd zal de Siddur van mijn eigen Messiaans Joodse gemeenschap gepubliceerd worden. Voorlopig gebruiken wij deze. Rabbijn Sipporah Joseph.

   ECTS: 1

   4 Joodse Mikveh versus De Doop (104)

   Omschrijving: Eén van de fundamenten van het Joods geloof is het principe van de mikveh. Het principe dat in een verkorte versie in het Christendom "de doop" genoemd wordt. In deze leergang gaan we hier dieper op in, in combinatie met de typisch Joodse gebeurtenissen beschreven in de Briet Chadasja.

   ECTS: 1

   5 Joodse Levenscyclus (105)

   Omschrijving: Alle facetten van de Joodse levenscyclus, hun diepgang en wortels in de Bijbel. Het Joods-Bijbels ritme aan ons gegeven door God. Tevens worden de Sefardische minhagim (gewoonten) gepresenteerd bij elke levensfase.

   1. Geboorte, Sefardische tradities van naamgeving
   2. Briet Mila (besnijdenis)
   3. Lossing van de eerstgeboren zoon (Pidyon Ha-Ben)
   4. Bar/Bat Mitsvah
   5. Trouwen: Sefardische bruiloft tradities
   6. Echtscheiding
   7. Overlijden en de Chevra Kaddisha (Heilig Genootschap)
   8. Rouw
   9. Olam Ha-Ba (Toekomende wereld)

   ECTS: 1

   6 Chumash | Thora תּוֹרָה | Pentateuch | (106)

   Omschrijving: De eerste vijf boeken van de bijbel. De nadruk ligt op de תורה שבכתב Torah Shebichtav, de geschreven Thora en niet op de mondelinge leer (תורה שבעל פה, Torah she-beal peh).

   ECTS: 3.5

   7 Moadim | Vastgestelde Tijden van de Eeuwige | Gods Feesten | Bijbelse Feesten (107)

   Omschrijving: Overzicht van alle belangrijke Joodse feest en gedenkdagen, inclusief
   Rosh Chodesh, Purim, Chanukah. Met aansluitend de Sefardische tradities rondom deze moadim. We behandelen onder andere Vayikra (Leviticus) 23.

   ECTS: 2

   8 Geestelijke Oorlogsvoering (108)

   Omschrijving: Onderwerpen worden in de les gepresenteerd. U ontvangt gratis de leergang

   Wapenrusting van God vanuit Joods perspectief (Efeze 6:10-18) (125) erbij.

   ECTS: 1

   9 Messiaans Joodse benadering van de Talmoed (109)

    Omschrijving: Geschiedenis van de Talmoed. Tevens gaat deze leergang over de bron versus de commentaren op de bron. Het gewicht, autoriteit en gebruiksaanwijzing van de Talmoed volgens Messiaans Joods inzicht.

    ECTS: 1

    10 Joodse Geschiedenis | Geschiedenis van Israël (110)

    Omschrijving:

     1. De geestelijke textuur en slagader van het Joodse volk
     2. Stamvaders en moeders van het Joodse volk
     3. Yetziat Mitsrayim (Uittocht uit Egypte, Exodus)
     4. Eerste en Tweede Tempel periode
     5. Diverse ballingschappen
     6. Beknopte geschiedenis van de Talmoed
     7. Christelijke (Katholieke) kruistochten en andere wreedheden jegens het Joodse volk
     8. Sefardische, Mizrachi en Asjkenazische Joodse aanwezigheid
     9. Shoa
     10. Van stam tot staat: Medinat Yisrael, eindelijk weer een Joodse staat

    en meer

    ECTS: 1

    11 Tseniut (-Tsenioet-) Zedigheid | Ingetogenheid (111)

    Omschrijving: De betekenis en waarde van dit Joods principe. Kleding waaronder shatnez (mix van wol en linnen), hoofdbedekkingen en de achtergronden ervan, aanrakingen, man-vrouw verhoudingen etc.

    ECTS: 1

    12 Avinu Shebashamayim | Het "Onze Vader" vanuit Joods perspectief (112)

    Omschrijving: Het “Onze Vader” volgens Joods inzicht. Het is een Joods gebed. We analyseren dit gebed vers voor vers met gebruik van de Bijbel, de siddur en midrashim (Joodse verhaalvertellingen). Matityahu (Mattheüs) 6:9-13.

    ECTS: 1

    13 Aseret HaDibrot | De Tien Woorden | De Tien Geboden vanuit Joods perspectief (113)

    Omschrijving: De betekenis van de Tien Woorden volgens Joods inzicht.

    ECTS: 1

    14 Financiële Verantwoordelijkheid (114)

    Omschrijving:
    Een reis door de Joods-Bijbelse gedachten over financiën, het tienden systeem,
    "een arbeider is zijn loon waard"
    , Shmita jaar (Shabbatsjaar), yovel (jubbeljaar), economie en de juiste houding ten opzichte van geld.

    ECTS: 1

    15 Teshuvah | Berouw | Ommekeer | "Bekering" volgens Joods inzicht (115)

    Omschrijving: De betekenis volgens Joods inzicht en wat de concrete stappen hierin zijn volgens de Thora.

    ECTS: 1

    16 Rabbijn Shaul (Apostel Paul -Paulus-) Leergang (116)

    Omschrijving: Brieven die zeer lange tijd onjuist geïnterpreteerd en gepresenteerd zijn wegens gebrek aan kennis van de Joodse achtergrond en Thora. Wij zullen ontdekken dat zijn brieven bomvol zitten van Thora onderwijs.

    ECTS: 1

    17 RaMBaM (Maimonides), Rashi, Yosef ben Matityahu (Josephus), Yeshua (117)

    Omschrijving: Vier belangrijke Joodse mannen die hun positieve stempel hebben gedrukt in onze geschiedenis.

    ECTS: 1

    + 7 gratis shiurim (lessen), 6 ECTS in totaal: 

    1. Eshet Chayil (118)
    2. Kashrut (Kasjroet) - Bijbelse Spijswetten (119)
    3. ---Tsilumey Hateudah beYeshiva. Vier documentaire sessies. Is niet te realiseren via afstandsonderwijs,alleen in klassikaal onderwijs. (120)
    4. Praktische Allerdaagse Berachot; uitzondering: gratis beschikbaar voor een ieder (121)
    5. HaHitgalut (Boek Openbaring) (122)
    6. Acharit HaYamim (Laatste der Dagen, "Eindtijd" volgens Joods perspectief, dagen van verlossing) (123)
    7. Yeshua HaMashiach in de Tenach | Geschiedkundig Bewijs! (124)
    8. Wapenrusting van God vanuit Joods perspectief (Efeze 6:10-18) (125)

    Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd:

       1. Stuur een email, studentenadministratie[at]messianicyeshivainstitute.org, met uw NAW gegevens (nodig voor boeken en usb sticks) en welke studie u wenst te doen.
       2. Vervolgens maakt u het gedeeltelijke bedrag over naar: NL72 SNSB 0865 8543 27, t..n.v Messianic Yeshiva Talmud Torateinu Institute, woonplaats: Enschede.
       Certificaten, Licenties
       • U dient na elke leergang een schriftelijke opdracht in te leveren. De schriftelijke opdracht is het maken van een kort verslag, max 2 bladzijdes, van de gevolgde leergang. Bij een voldoende wordt het certificaat, in het Nederlands en Engels, van de desbetreffende leergang naar u toe verzonden.
       • U ontvangt tevens, nadat alle leergangen zijn doorlopen ook een certificaat/licentie van de desbetreffende studie in het Nederlands en Engels.
       • U ontvangt een transcript (cijferlijst), in het Nederlands en Engels, met de waarderingen voor alle gevolgde leergangen.
       • Nadat u de complete studie goed heeft doorlopen, ontvangt u ook de licentie van de desbetreffende studie, in het Nederlands en Engels. Licentie geeft aan dat u bevoegd bent om zelf onderwijs te geven over de Joodse wortels van de Bijbel in binnen,- en buitenland.
       • Certificaten en transcripts zijn niet geldig zonder de handtekening en de unieke interntionale apostillestempel c.q. zegel van Rabbijn Sipporah Joseph.

       Bestel de studie: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd, klik hier!