Menu
Winkelwagen

Messiaanse Profetieën

 Rabbijn Joseph

 Meer aanvullend onderwijs

Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

Jodendom (inclusief Messiaans Jodendom) en het Christendom verwachten de Messias

op grond van het Bijbelse narratief en aanvullend godsdienstige literatuur.

  betekent "de gezalfde" en stamt af uit de tijd van de koningen.
Zij werden met olie gezalfd. Zie:

 1. Shemot (Exodus) 29:7
 2. Melachim Alef (1 Koningen) 1:39
 3. Melachim Bet (2 Koningen) 9:3
 4. Shemuel Alef (1 Samuel) 26:11
 5. Shemuel Bet (2 Samuel) 23:1
 6. Yesyayahu (Jesaja) 45:1
 7. Tehilim (Psalm) 20:6

De verwachting van de Messias wordt gepresenteerd door de gehele Bijbel heen maar ook ander Joods literatuur waaronder de Talmoed, de 13 Joodse Geloofsprincipes van
Rabbijn Maimonides en ook bijvoorbeeld in het Joodse Amida (18 gebed) gebed,"Birkat David".

Joodse Amida gebed, "Birkat David" ook genoemd "Malchoet Beth David". 

Deze tekst staat geschreven op bladzijde 128 van de siddur die wij in de yeshiva gebruiken. Sacks Siddur, Sepharad Compact Emmanuel.
          Het Amida gebed bestaat uit 19 gebeden (één gebed losgekoppeld). Onderstaande is nummer 15.          
Et tsemach David avd'cha m'heirah tatsmiach, v'karno tarum biyeshuatecha,
Ki liyeshuat'cha kivinu kol hayom.
Baruch ata Adonai, matsmiach keren yeshuah.
Vertaling:
Moge het nageslacht van Uw knecht David binnenkort uitbloeien,
Moge zijn trots verhoogd worden door Uw heil (biyeshuatecha),
Want we wachten elke dag op uw heil (liyeshuatecha).
Gezegend bent U Adonai, die de glorie van Uw heil (yeshua) doet gedijen.

13 Joodse Geloofsprincipes  van Rabbijn Maimonides (blz 218 van de siddur die wij in de yeshiva gebruiken).

Nummer 12: Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en zelfs als hij later komt, zal ik zijn komst iedere dag afwachten.
Ani Maamin B'emunah Sh'leimah B'viyat Hamashiach. V'af al pi sheyitmahmehah im kol zeh achake lo b'chol yom sheyavo.
Nummer 13: Ik geloof met volledig geloof dat er een herrijzing van de doden zal zijn wanneer dat de wens van de Schepper, Gezegend is Zijn Naam zal zijn; geprezen is Hij, voor altijd tot in de eeuwigheid.
 Meer over einde der tijden "Acharit HaYamim" en hoe Yeshua te vinden in de Tenach, zie leergangen Acharit HaYamim (Laatste der Dagen, "Eindtijd" Volgens Joods Perspectief) (123), Yeshua HaMashiach in De Tenach (124).

Tenach (Joodse Bijbel, OT) teksten over de Mashiach (Messias) volgens het Jodendom


 1. Bereshiet (Genesis) 49:10
 2. Bemidbar (Numeri) 24:17–20
 3. Devarim (Deuteronomium) 30:1
 4. Divrey Hayamim Alef (1 Kronieken) 22:8–10
 5. Divrey Hayamim Bet (2 Kronieken) 7:18
 6. Tehilim (Psalm) 37:4
 7. Yesyayahu (Jesaja) 1:26
 8. Yesyayahu (Jesaja) hoofdstuk 2
 9. Yesyayahu (Jesaja) hoofdstuk 11
 10. Yesyayahu (Jesaja) 25:8
 11. Yesyayahu (Jesaja) 26:19
 12. Yesyayahu (Jesaja) 32:15-18
 13. Yesyayahu (Jesaja) 42:1
 14. Yesyayahu (Jesaja) 51:3,11
 15. Yesyayahu (Jesaja) 52:7,13–53:5
 16. Yesyayahu (Jesaja) 59:20
 17. Yesyayahu (Jesaja) 60:15-18
 18. Yirmeyahu (Jeremia) hoofdstuk 23
 19. Yirmeyahu (Jeremia) 30:3,7-10
 20. Yirmeyahu (Jeremia) 31:33,34
 21. Yirmeyahu (Jeremia) hoofdstuk 33
 22. Yirmeyahu (Jeremia) 48:47
 23. Yirmeyahu (Jeremia) 49:39
 24. Yechezkel (Ezechiël) 16:55
 25. Yechezkel (Ezechiël) 34:11-31
 26. Yechezkel (Ezechiël) 37:21-28
 27. Yechezkel (Ezechiël) 38:16
 28. Yechezkel (Ezechiël) 39:9, 39,30
 29. Daniel 10:14
 30. Hoshea (Hosea) 2:20-22
 31. Hoshea (Hosea) 3:4-5
 32. Amos 9:13–15
 33. Mikah (Micha) 4
 34. Tsefanyah (Sefanja) 3:9,13
 35. Zecharya (Zacharia) 8:23
 36. Zecharya (Zacharia) 14:9

Referenties uit de Talmoed

 1. Talmoed Bavli: Sanhedrin 16b
 2. Talmoed Bavli: Sanhedrin 90a
 3. Talmoed Bavli: Sanhedrin 92a
 4. Talmoed Bavli: Sanhedrin 97a
 5. Talmoed Bavli: Sanhedrin 98a–99a,b
 6. Talmoed Bavli: Eruvin 19a
 7. Talmoed Bavli: Sukkah 52
 8. Talmoed Bavli: Berachot 5a
 9. Talmoed Yerushalmi: Berachot 5a
 10. Talmoed Bavli: Berachot 56b
 11. Talmoed Bavli: Berachot 57b 58b
 12. Talmoed Bavli: Sotah 14
 13. Talmoed Bavli: Yoma 5a
 14. Talmoed Bavli: Yoma 39b
 15. Talmoed Bavli: Baba Batra 75b
 16. Midrash Ekev (Klaagliederen) Rabba
 17. Midrash Ruth Rabba 5:6
 18. Midrash over Tehilim (Psalm) 1
 19. Midrash over Tehilim (Psalm) 21:2
 20. Midrash over Tehilim (Psalm) 31

Overig Rabbijns Joodse literatuur

 1. Pesiqta Rabbati blz. 161a
 2. Pesikta Rabbati, Piska 36.1
 3. Pesikta de Rab Kahana 22.5a
 4. Pesikta Rabbati, Piska 37:1
 5. Pesikta Rabbati, Piska 146b
 6. Targoem Yonathan, commentaar op Mikah (Micha) 5:1
 7. Zohar 1.4b (De Zohar is HET Kabbalah boek, niet aanschaffen a.u.b.)
 8. Zohar 1, Bereshiet, 119a 
 9. Zohar 2.212a
 10. Zohar 2.172b
 11. Zohar 3. Shemot (Exodus) 7b, 8b, 220a

 Antiquities of the Jews (Oude Geschiedenis van de Joden)

Antiquities of the Jews (Oude Geschiedenis van de Joden), boek 18, hoofdstuk 3,
paragraaf 3.

Tenach teksten over de Mashiach (Messias) volgens het Messiaans Jodendom

Alle teksten hierboven genoemd + deze Mishlei (Spreuken) 30:4. Tevens ook de teksten genoemd in het volgende onderdeel ("volgens het Christendom").
Mishlei (Spreuken) 30:4: "De naam van de Zoon" =  Israël, het collectieve Joodse volk (klal Yisrael) maar kan daarnaast ook de beloofde Joodse Mashiach betekenen. Twee betekenissen in één tekst. Dit kan en komt wel vaker voor in de Tenach! Zie leergang PaRDeS (102).Tevens ook de teksten genoemd in het volgende onderdeel ("volgens het Christendom").

Yeshua ben Yosef, de Joodse Rabbijn en Mashiach

Tenach teksten over de Mashiach (Messias) volgens het Christendom. (Deze lijst is niet volledig).


  1. Bereshiet (Genesis) 3:15
  2. Bereshiet (Genesis) 9:26-27
  3. Bereshiet (Genesis) 17; 21
  4.  Bereshiet (Genesis) 22:18
  5. Bereshiet (Genesis) 28
  6. Bereshiet (Genesis) 35:10-12
  7. Bereshiet (Genesis) 49:10
  8. Shemot (Exodus) 12
  9. Devarim (Deuteronomium) 18:15-19
  10. Bemidbar (Numeri) 11:16-17
  11. Bemidbar (Numeri) 12:10-15
  12. Bemidbar (Numeri) 24:17
  13. Shemuel Bet (2 Samuel) 7:12-16
  14. Tehilim (Psalm) 2:7
  15. Tehilim (Psalm) 16:10
  16. Tehilim (Psalm) 22
  17. Tehilim (Psalm) 34:20
  18. Tehilim (Psalm) 41:9
  19. Tehilim (Psalm) 68:18
  20. Tehilim (Psalm) 69:4,21
  21. Tehilim (Psalm) 78:2
  22. Tehilim (Psalm) 89:3-4
  23. Tehilim (Psalm) 110:1-4
  24. Tehilim (Psalm) 118:22-26
  25. Yesyayahu (Jesaja) 7:14
  26. Yesyayahu (Jesaja) 8:14
  27. Yesyayahu (Jesaja) 11:1-5
  28. Yesyayahu (Jesaja) 29:18
  29. Yesyayahu (Jesaja) 28:16
  30. Yesyayahu (Jesaja) 35:5-6
  31. Yesyayahu (Jesaja) 40:3
  32. Yesyayahu (Jesaja) 49:6
  33. Yesyayahu (Jesaja) 50:6
  34. Yesyayahu (Jesaja) 60:3
  35. Yesyayahu (Jesaja) hoofdstuk 53
  36. Yirmeyahu (Jeremia) 23:5
  37. Daniel 9:24-26
  38. Mikah (Micha) 5:2
  39. Chaggay (Haggai) 2:7-9
  40. Zecharya (Zacharia) 9:9
  41. Zecharya (Zacharia) 11:12,13
  42. Zecharya (Zacharia) 12:10
  43. Malachy (Maleachi) 3:1