Menu
Winkelwagen

Tweede Maand | Iyar

Terug naar: Het Joodse Jaar | Gods Kalender
 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament 
Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Gevorderd

 

Tweede Maand | Iyar
1

Rosh Chodesh | Nieuwe Maan | Hoofd van de nieuwe maand | Eerste van de nieuwe maand.


Bemidbar (Numeri) 10:10, Bemidbar (Numeri) 28:11-15, Tehilim (Psalm) 81:3,4,
Tehilim (Psalm) 104:19, 1 Divrey Hayamim (Kronieken) 23:30-31, 2 Divrey Hayamim (Kronieken) 8:12-13, 2 Divrey Hayamim (Kronieken) 31:3, Nechemyah (Nehemiah) 10:32-33, Yechezkel (Ezechiël) 45:17, Yechezkel (Ezechiël) 46:1, Shemuel Alef (1 Samuel) 20:5, Amos 8:5, Hosea 5:7, Yeshayahu (Jesaja) 1:14, Yeshayahu (Jesaja) 66:23.

 "En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan
en van Shabbat tot Shabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen zegt Adonai"

Yeshayahu (Jesaja) 66:23

 

"Blaast de bazuin (shofar) op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag"

Tehilim (Psalm) 81:4

1 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Het fundament van de tweede Beth Hamikdash (Tempel) werd gelegd in 538 v.d.g.j.
(voor de gewone jaartelling). De bouw werd voltooid met zeer veel vertraging in 515 v.d.g.j.
In 70 n.d.g.j. (na de gewone jaartelling) werd de tempel vernietigd.

  • Ezra 3:6-10.
  • Haggay (Haggai) 2:2-4
  • Zecharyah (Zacharia) 4:10

3 | Tweede Maand | Iyar

Op deze dag in 1556 werden 24 Portugese Joden in Italië verbrand op de brandstapel in opdracht van paus Paulus IV (tijdperk van de inquisitie). Ze waren “conversos”. Joden die zich onder grote manipulatieve, gewelddadige dwang van Christenen “bekeerde” tot het Christendom maar in het geheim het Jodendom bleven praktiseren.

4 | Tweede Maand | Iyar

Yom Hazikaron. Voluit: Yom Hazikaron l'Chalalei Ma'arachot Yisrael ul'Nifgaei Peulot Ha'eivah. “Herdenkingsdag voor de gesneuvelde soldaten van Israël en slachtoffers van terrorisme”.

5 | Tweede Maand | Iyar

Yom Ha’Atsmaoet (Israëlische onafhankelijkheidsdag). Op vrijdag 14 mei 1948 (Hebreeuws jaar 5708), nog voor zonsondergang, is de Joodse staat Israël verklaard. David Ben Gurion is de eerste premier (Minister-President) en Chaim Weizmann de eerste president van Israël.

Onafhankelijkheidsverklaring (Megilat HaAtsma'ut)



6 | Tweede Maand | Iyar

Russische Joden werden in 1881 beschuldigd door Christenen dat zij de moord op tsaar Alexander II Nikolajevitsj hadden beraamd. Deze valse beschuldiging had progroms in de daaropvolgende drie jaar tegen Joden tot gevolg. Vele honderden Joden werden gedood.

8 | Tweede Maand | Iyar

Op deze dag 1516 werden de Joden in Venetië gedwongen om naar een afgesloten buurt, een getto, te verhuizen.

11 | Tweede Maand | Iyar

De opstand in de getto van Warschau, begonnen op 14 Nisan, beëindigde op 11 Iyar
(16 mei 1943) toen SS Generaal Jürgen Stroop er persoonlijk voor zorgde dat
de Grote Synagoge van Warschau gesloopt werd.

12 | Tweede Maand | Iyar

Op 22 mei 1967 blokkeerde Egypte de handelsroute door de Golf van Akaba en
de Straat van Tiran voor Israëlische scheepvaart. De blokkade overtrad het internationaal recht en Israël eiste dat het opgeheven werd. Toen Egypte hier geen gehoor aan gaf lanceerde Israël een preventieve aanval die in enkele uren 300 Egyptische vliegtuigen vernietigde.

12 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…


Bloedmaan (4 mei 2004 | 12 Iyar 5764) in een volledige tetrad serie.
Een "tetrad" of viertal is een set van vier totale maansverduisteringen binnen twee jaar.

13 | Tweede Maand | Iyar

Op deze dag in 1427 werd een decreet werd uitgevaardigd om alle Joden uit Bern (Zwitserland) te verdrijven.


14 | Tweede Maand | Iyar


Bloedmaan (16 mei 2003 | 14 Iyar 5763) in een volledige tetrad serie.
Een "tetrad" of viertal is een set van vier totale maansverduisteringen binnen twee jaar.

14 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…


Bloedmaan (25 april 2032 | 14 Iyar 5792) in een volledige tetrad serie.
Een "tetrad" of viertal is een set van vier totale maansverduisteringen binnen twee jaar.

14 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Nazi leider Adolf Eichmann werd op deze dag (1960) opgepakt in Buenos Aires (Argentinië). Hij was verantwoordelijk voor het implementeren van de Endlösung.
Op 27 Iyar werd hij opgehangen in een gevangenis in Ramla (Israël).

15 Iyar | Tweede Maand | Iyar

Keizerin Katherine verdrijft de Joden uit Ukraine (1727). Enkele maanden later overlijdt zij.

16 | Tweede Maand | Iyar

Op deze dag, in het Hebreeuwse jaar 2448, één maand na de Yetziat Mitsrayim (Uittocht uit Egypte), viel voor het eerst het manna voor onze voorouders. Shemot (Exodus) 16.

17 | Tweede Maand | Iyar

"Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken.
En u zult tot een zegen zijn.

Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden."

 Bereshiet (Genesis) 12:2-3

"Want zie, in die dagen en te dien tijde wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Y'hudah (Juda) en van Yerushalayim (Jeruzalem), zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Yehoshafat en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben terwijl zij MIJN LAND verdeelden (...)."

Joel 3:1,2

Oorzaak? Yasser Arafat ontmoet Amerikaanse president Clinton (3 mei 1999) om de Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad te bespreken en te verklaren.

Gevolg? De meest krachtigste reeks tornado’s ooit raakt Amerika (3 t/m 8 mei 1999)! Meerdere supercel onweersbuien van bij elkaar 74 tornado’s ontwikkelen zich in Oklahoma en Kansas. Toeval?

NSSL | The National Severe Storms Laboratory (Engelstalig)

The Great Plains Tornado Outbreak

18 | Tweede Maand | Iyar

Lag BaOmer (33ste dag van de Omertelling | Sefirat Ha`omer). Een picknick houden,
straat parades en vreugdevuren is één van de tradities op deze dag. Er bestaan verschillende omer tel methoden. Anderen zullen hierdoor Lag BaOmer op een andere dag vieren.

18 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van Rabbijn Shimon Bar Yochai (100-170 n.d.g.j.
–na de gewone jaartelling-). Hij is de oorspronkelijke auteur van de Zohar die een aantal eeuwen later wijd verspreid zou worden. De Zohar is een Joods mystiek boek met mystieke openbaringen. Rabbijn Shimon had deze concepten aan zijn talmidim (studenten) doorgegeven. Op basis van zijn wens wordt zijn meldado op Lag BaOmer groots gevierd.
Vreugdevuren op Lag BaOmer worden aangestoken in Israël die symbool staan voor de diepere mystieke waarheden van de Thora (oftewel door Kabbalah). Op de begraafplaats van Rabbijn Shimon wordt vervolgens gedanst, gezongen en fakkels aangestoken in zijn eer.

18 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

In 5708 (26 mei 1948) is het moderne Israëlische leger opgericht. De Tzva Hahagana LeYisra'el (Het Israëlische defensieleger. Tsahal). In het Engels genoemd "IDF"
(Israel Defence Forces).
De Tsahal werd opgericht om het bestaan, de territoriale integriteit en soevereiniteit van de staat Israël te verdedigen. Tevens voor de bestrijding van alle vormen van terrorisme die het dagelijks leven van de bewoners bedreigen. De militaire bewegingen Irgun en Haganah zijn opgegaan in de IDF.

18 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Joden uit Ettingen (Zwitserland) worden op deze dag in 1690 vrijgesproken van bloed laster (beschuldiging van moord, door Christenen richting Joden, om het bloed vervolgens te gebruiken voor Joodse tradities). Het gevaar bestond dat hun synagoge vernietigd zou worden als ze schuldig werden gevonden. De lokale Joden vieren deze dag als een lokale "Purim" viering.. Het is een dag van dankzegging.

19 | Tweede Maand | Iyar

Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van Rabbijn Meir of Rotenburg (1215-1293). Acroniem “Maharam”. Hij was een bekende Talmoedische geleerde en in zijn tijd leider van de collectieve Duits- Joodse gemeenschap.

19 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Op deze dag in het Hebreeuwse jaar 5705 (1 mei 1945) pleegde Hitler’s propaganda brein Joseph Goebbels met zijn vrouw zelfmoord. Dit gebeurde tegen het einde van de Tweede Wereld Oorlog.

20 | Tweede Maand | Iyar

In het Hebreeuwse jaar 2449 verlieten onze voorouders Har Sinai (de berg Sinai) om door te trekken naar Israël, het Beloofde Land (Ha'Arets HaMuvtahat).

20 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Op deze dag in 1942 worden alle nog aanwezige zwangere Joodse vrouwen in de Kovno getto vermoord door de Nazi's. In het Kovno getto werden Litouwse Joden uit Kaunas gebracht.


21 | Tweede Maand | Iyar

Verjaardag van Rabbijn Sipporah Joseph. Tweede Messiaanse rabbijn (MRav) van Nederland en de eerste vrouwelijke.

22 | Tweede Maand | Iyar

Op deze dag (in 1944) begonnen de Nazi’s Hongaarse Joden te deporteren naar concentratiekampen. Ruim 400.000 Joden werden in twee weken tijd naar de gaskamers geleid.

23 | Tweede Maand | Iyar

In het Hebreeuwse jaar 2448 sloeg Moshe (Mozes) op de rots waar vervolgens water uit kwam. Shemot (Exodus) 17:4-7. In Joodse traditie wordt deze watervoorziening "de bron van Miryam" (zus van Moshe) genoemd die onze voorouders voor 40 jaar van water voorzag.

Lied "The Water In The Well" van Debbie Friedman (inmiddels overleden Amerikaans-Joodse singer-songwriter, verbonden geweest aan Reform Jodendom).

24 | Tweede Maand | Iyar

Op 7 mei 1945 (5705), gaf Duitsland zich over aan de geallieerden. Dit gebeurde een week nadat Adolf Hitler zelfmoord pleegde in een Nazi bunker. De Tweede Wereld Oorlog kwam eindelijk aan z’n eind. 50 miljoen mensen zijn uit het leven gerukt gedurende deze oorlog waarvan 16 miljoen Joden.

Yad Vashem

25 | Tweede Maand | Iyar

Christelijke kruisvaarders bereikte in 1096 de Duitse stad Keulen. De stadspoorten waren echter gesloten in opdracht van de plaatselijke bischop. De kruisvaarders waren op weg om het Heilige Land te “zuiveren van de heidenen (inclusief Joden)” door middel van moord, verkrachting en plundering. Hun haat was voor een belangrijk deel gericht tegen de Europese Joden en hun campagnes stonden model voor de latere Christelijke progroms tegen Joodse gemeenschappen. Uiteindelijk zijn ruim 40% van de Joodse gemeenschappen in Europa door hen vermoord. Alleen de Joodse gemeenschap in Keulen werd in z’n volledigheid gespaard.

25 | Tweede Maand | Iyar

Op deze dag in 1355 werden ruim 1200 Joden vermoord door Arabische Christenen in de stad Toledo (Spanje). Het gebeuren wordt de “Toledo Bloedbad” genoemd.

26 | Tweede Maand | Iyar

Begin van de Zesdaagse Oorlog (5 juni,1967) die eindigde op 2 Sivan, 5727 (10 juni 1967).

27 | Tweede Maand | Iyar

Op 27 Iyar 5705 (10 mei 1945) werd het concentratiekamp Theresienstadt bevrijd.
In 5708 (29 februari, 1948) werd het kamp officieel gesloten.

27 | Tweede Maand | Iyar Vervolg…

Nazi leider Adolf Eichmann werd op deze dag opgehangen in een gevangenis in Ramla (Israël). Hij was verantwoordelijk voor het implementeren van de Endlösung. Zie ook 14 Iyar.

28 | Tweede Maand | Iyar

Yom Yerushalayim (Jeruzalemdag, Eénwording van Jeruzalem).
In het Hebreeuwse jaar 5727 (7 juni 1967) heroverde het Israëlische leger de Oude Stad van Jeruzalem (Ir ha’atika) en de Tempelberg, de heiligste plaats van het Jodendom.

29 | Tweede Maand | Iyar

Meldado | Yahrzeit | Sterfdag van Shemuel hanavi (de profeet Samuel). Hij is de profeet die Saul en David tot koning gezalfd heeft. Het overgrote deel van de Joodse bronnen geven
29 Iyar aan als zijn meldado (yahrzeit), enkele bronnen de 28ste.

  • Shemuel Alef (1 Samuel)
  • Shemuel Bet (2 Samuel)