Menu
Winkelwagen

Vrouwen Zwijg! Jullie Mogen Helemaal Niet Dienen!

Aanvullend Israël Onderwijs

Vrouwelijke Rabbijnen in Jodendom

Rabbijn Joseph

Eshet Chayil

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament


 •   

   "Vriendelijke onderwijzing ligt op HAAR tong"
  Mishlei (Spreuken) 31:26b

  De Bijbel is een prachtig natuurlijk en metafysisch boek over God en Zijn volk, Hij en Zijn Verbond maar beschrijft ook verwikkelingen tussen mensen onderling. Het is zeer belangrijk om teksten in de context te lezen! Ik heb enkele keren de aantijging gehad dat ik geen vrouwelijke leider zou mogen zijn, niet eens zou mogen onderwijzen. Ik respecteer ieders mening maar wil graag de Bijbel in z'n context lezen en u aanmoedigen om hetzelfde te doen. Wat ik wel belangrijk vind is eerlijkheid! Er is een Messiaanse voorganger met zijn vrouw, die beide niet willen dat ik onderwijs geef in hun Messiaanse gemeente omdat ik een vrouw ben. Enkele weken geleden gaf de vrouw van de voorganger onderwijs tijdens de dienst.Toen zij later door een vriendin van mij ermee geconfronteerd werd en opheldering vroeg waarom ik niet maar zij wel, werd plots een andere reden gegeven c.q. bedacht waarom zij en haar echtgenoot mij niet uitnodigen in hun Messiaanse gemeenschap. Dit is hypocrisie en daar dienen we verre van te blijven! Je mag een mening hebben, zelfs ook veranderen van mening maar wees op z'n minst eerlijk.

  "Een aangename vrouw verkrijgt eer."
  Mishlei (Spreuken) 11:16  Wat ik steeds mis in het publieke debat rondom vrouwelijke onderwijzers en leiders vanuit de kant van 'tegenstanders' is het niveau, het onderwijs niveau van de vrouw in kwestie. Niemand heeft het ooit daarover gehad, het gaat alleen maar over sekse. In mijn geval omdat ik 'rabbijn Sipporah' ben in plaats van 'rabbijn Simon', maar verder totaal geen waardering voor hetgeen ik inhoudelijk in te brengen heb en vele vrouwen met mij!
  Is dit fair? Waarom zou God zoveel kennis en kunde geven aan een vrouw om er vervolgens helemaal niets mee te mogen doen? Het gaat om roeping, kennis c.q. onderwijs niveau en in het geval van een vrouw dat er een man of meerdere mannen dienen te zijn die dit kunnen bevestigen en haar kunnen bemoedigen, begeleiden etc. Is het niet bijzonder dat er ook vandaag de dag vrouwen zijn die inhoudelijk en geestelijk sterk zijn om het Lichaam van dienst te kunnen zijn! Is dit niet fantastisch?

  "Met wijheid opent zij HAAR mond"
  Mishlei (Spreuken) 31:26a  God heeft het nooit verboden dat vrouwen dienen. Als dit zo is, waarom geeft de apostel Paulus – voor ons Rabbijn Shaul, want hij was een Rabbijn – een enorme lijst van vrouwen die hij bedankte omdat ze gediend hadden? Wie was Foebe? Dit was een vrouw die gediend had in het onderwijs geven. De apostel Paulus roemt haar en beveelt haar persoonlijk aan bij de gemeente.

   "HAAR hand breidt zich uit naar de ellendige, HAAR handen strekt zij uit naar zij die hulp nodig hebben."
  Mishlei (Spreuken) 31:20

   

   7 vrouwelijke profeten, zoals Jodendom het ziet, zijn:

  1. Sarah
  2. Miryam zus van Moshe (Mozes)
  3. Esther
  4. Avigail (vrouw van koning David)
  5. Devorah
  6. Huldah (uit de tijd van Yirmeyahu / Jeremia)
  7. Hannah (moeder van Shmuel / Samuel)

   

  Bestudeer de volgende Bijbelteksten en stel de vraag opnieuw aan uzelf: Mogen vrouwen dienen, ook in leiderschap en in het geven van onderwijs?

  1. Romeinen hoofdstuk 16 presenteert een lijst van vrouwen die dienden in de gemeenschap(pen) en waarvan Rabbijn Shaul (apostel Paulus) hen publiekelijk eer voor gaf!
  2. Romeinen 16:1,2 | Febe/Phoebe officieel aanbevolen door apostel Paulus (Rabbijn Shaul) in de positie van "diaken" of "minister", en was dus een leider
  3. Romeinen 16:7 | Junia (beschreven als apostel)
  4. Romeinen 16:7
  5. Shoftim (Richteren) 4
  6. Micah 6:4
  7. Handelingen 9:36 | Tabitha
  8. Ester in het gelijknamige boek
  9. Melachim Bet (2 Koningen 22), Divrey Hayamin Bet (2 Kronieken) 34 | Huldah
  10. 2 Kronieken 22:10-12 | Athaliah
  11. Romeinen 16:3-5  | Prisca of Priscilla van Aquila. Zij werd met haar man gezien als gelijkwaardig aan apostel Paulus
  12. In Joel 2:28 
  13. Handelingen 2:17,18
   "Roept de Wijsheid niet, en verheft de Verstandigheid niet HAAR stem? (....)"
  Mishlei (Spreuken) hoofdstuk 8.

  Overig Beknopt Overzicht

  Voorganger, pastor, Rabbijn (in geval van een Jood met rabbijnse opleiding en smicha): Handelingen 18: 18-26 etc
  Evangelist: Yochanan (Johannes) 20:11-18, Yochanan (Johannes) 11, Yochanan (Johannes) 4:1-42, Handelingen 16:11-14 etc

  Profeet (navi): Joel 2:28, Shoftim (Richteren) 4:4-5, Shemot (Exodus) 15:20, Handelingen 21:9, Yeshayahu (Jesaja) 8:3, Lucas 2:36-38, Nechemyah (Nehemiah) 6:14, Melachim Bet (2 Koningen) 24:14 etc

  Leraar (mora = vrouwelijke leraar): Handelingen 18, Romeinen 16:1

  Apostel (sjaliach. Iemand die uitgezonden is, dit kan bijna iedereen zijn! Vaak in de context van buiten eigen land opereren): Romeinen 16:7, Handelingen 9:36

  Leergang Eshet Chayil

  Zeer uitgebreide uiteenzetting, vele uren onderwijs, over Eshet Chayil, Mishlei (Spreuken) 31:10-31 vanuit Joods perspectief met een muzikaal tintje! Besproken wordt de rol van de vrouw in het Jodendom, kodesh en afgeleide onderwerpen.

   

   

   

  Studeer de joodsewortels van de Bijbel vanuit huis, flexibel, wanneer het u uit komt! | Studeren aan de Messiaanse yeshive (Joodse onderwijsinstelling, Bijbelschool) |
  Onderwijs
  van Messiaanse Rabbijn Sipporah Joseph |
  Messiaans Joodse Beweging |
  Messiaans Jodendom