Menu
Winkelwagen

Wat is Kabbalah?

 Aanvullend onderwijs (artikelen, video's)

 Focus Opleiding: Joodse Wortels Van De Bijbel Fundament


 • Beknopte uitleg met waarschuwing!

  “Ik ben tegen Kabbalah want het is een geloofssysteem dat de mysteries van God en de interactie met het Goddelijke zoekt door een overvloed aan on-Bijbelse en niet-Joodse denkprocessen”.

  Woord: Kabbalahkomt van het Hebreeuwse woord “kabeil”dat “ontvangen” en “accepteren” betekent.

  Diverse schrijfwijzen: Kabbalah, kabbala, kabala, cabbala, cabala

  Beknopte explicatie: Kabbalah is een godsdienstig *esoterisch systeem, een godsdienstige methodologie en "bijgeloof". Kabbalah wordt ook de "ziel" van de Thora”, "de innerlijke Thora" en "Wijsheid van de Waarheid" genoemd. Het hoort tot wat genoemd wordt Joods mysticisme. Kabbalah wordt als heilig beschouwt en beweert de geheimen van de Thora te kunnen achterhalen op mystieke wijze. Het houd zich bezig met het mystieke en heeft als doel om:

  1. Het doel van de schepping te achterhalen
  2. De mysterieuze werkingen van het heelal te achterhalen
  3. Essentie van God te achterhalen onder andere door antropomorfische analogieën
  4. Hogere verhoogde meditatieve staat van bewustzijn te bereiken door middel van het gebruik van de goddelijke namen en diverse magische uitingen
  5. De loop van de natuur te beïnvloeden (magie)
  *Esoterisch wil zeggen informatie c.q. kennis die alleen voor een “happy few”, een selecte groep ingewijden toegankelijk is. Exoterie is de antoniem, kennis beschikbaar voor een ieder.

   Een aantal belangrijke pijlers van het Kabbalistisch geloof behelst:

   1. De Sefirots c.q. hun Boom des Levens (uitgebreide uitleg in “Geloofsuitingen”)
   2. Magie, toverijen
   3. God (de bruidegom) heeft een vrouw en haar naam is Shechinah (de bruid, de goddelijke vrouw). Hiermee wordt ook in metaforische zin de vrouwelijke aspecten van God bedoeld.
   4. Geloof in reïncarnatie (Gilgul Neshamot, transmigratie of rollen van zielen)

   Geschiedenis:
   Kabbalah is in de middeleeuwen gestart en snel populair geworden. Tevens dankzij de publicatie van de Zohar, een serie mystieke boeken die Kabbalistische ideologieën beschrijft. De Zohar is voor het eerst gepubliceerd in Spanje in de 13e eeuw door Moses de Leon. Ruim voor de middeleeuwen waren aspecten van mysticisme al aanwezig in het Jodendom, echter sinds de middeleeuwen is Kabbalah een feit.

   Geloofsuitingen:
   Kabbalisten hebben een theoretische, meditatieve en praktische uitoefening.
   Theoretisch
   Sefirots leerstellingen. De zogenaamde “Boom des Levens”, van de Kabbalah. De sefirots zijn paden en emanaties van “wijsheid” die leiden naar diverse Kabbalistische doelen. Ze worden gezien als openbaring van Gods wil en de blauwdruk van de schepping. De Sefirots bestaan uit 11 onderdelen en vijf geestelijke, bovennatuurlijke werelden en hun niveaus met de attributen van God:

   1. Adam ha-Ḳadmoni, afgekort als A"K (In Kabbalah is dit de echte eerste mens, geschapen voor de Bijbelse Adam! “Kadmon” of “Kadmoni” betekent oorspronkelijk). Niveau: Wereld van de Keter (kroon, hoogste niveau).
   2. Atziluth (Wereld van de nabijheid). Niveau: Chochmah |Wijsheid.
   3. Beri'ah (Wereld van de Schepping). Niveau: Binah | Begrip, inzicht.
   4. Yetzirah (Wereld van de formatie, formeren). Niveau: Emoties.
   5. Assiah (Wereld van de Actie). Niveau: Malchut | Koningschap.

   In de Kabbalah wordt er ook gesproken over de vier werelden (Adam ha-Ḳadmoni buiten beschouwen gelaten).

   De Sefirots

   Meditatief
   Onder andere door middel van het visualiseren van de Hebreeuwse letters al dan niet met ademhalingsoefeningen. Specifiek de vierletterige naam van God YHWH met als doel om Gods energie door de geest, ziel en lichaam “heen te laten trekken” en de naam te visualiseren in de omgeving.
   Focussen op Hebreeuwse letters voor genezing en bescherming. Tevens voor emotionele en geestelijke “zuivering”.

   Praktisch

   1. “Witte” magie
   2. “Mis”bruik van de namen en titels van God
   3. Bezweringen
   4. Incantaties
   5. Amuletten
   6. Talismannen
   7. Chiromantie (handlijnkunde, waarzeggerij door handlezen)
   8. Fysionomie (fysiognomie, gelaatskunde. Het kunnen achterhalen van iemands persoonlijkheid door middel van iemands uiterlijke kenmerken)
   9. Tarotkaarten
   10. Astrologie
   11. Kabbalisten (niet letterlijk iedereen) zijn ook betrokken bij vervloekingen jegens personen. Eén van de bekendste is de pulsa dinura of pulsa denoura waarbij engelen (lees demonen) van verwoesting worden aangeroepen om vergeving van de zonden tegen een persoon te blokkeren. Hierdoor worden alle vloeken genoemd in de bijbel geactiveerd in het leven van de persoon dat resulteert in zijn of haar dood. Het gerucht gaat dat dit is gebeurd bij Yitzhak Rabin en Ariel Sharon (Kohelet | Prediker 10:20).
   12. Kabbalisten (niet letterlijk iedereen) zijn tevens betrokken met het vervloeken of proberen te vervloeken van degene die geloven in Yeshua. Dit omdat zij ons als gevaar zien voor de andere Joden terwijl wij juist helemaal geen gevaar zijn. Hierbij worden familiaire geesten gezonden om verwarring, onderlinge conflicten en verwoesting te veroorzaken richting individuen en gemeenschappen.
   13. Focussen op Hebreeuwse letters voor genezing en bescherming. Tevens voor emotionele en geestelijke “zuivering”.
   14. Op Kabbalistisch “hoog” niveau kunnen Kabbalisten zich veranderen in een ander levend wezen of voorwerp.
   15. Op Kabbalistisch “hoog” niveau kunnen Kabbalisten levenloze voorwerpen “levend” maken.
   16. Veranderde staat van bewustzijn forceren om energieën op te roepen c.q. activeren.
   17. Bestudering, oproeping en / of aansturing van demonen (inclusief Lilith) dybbuks (ontwrichte zielen van overleden personen) en golems (antropomorfische wezens die door magie “levend” gemaakt worden). Deze categorieën van “aanwezigheden” worden ook veel bestudeerd en besproken in diverse Kabbalistische folklore, mythologieën en andere vormen van verhaalvertelling.

   Verbinding met andere geloofspraktijken en richtingen:

   1. Toverij
   2. Witchcraft (is een breder begrip dan onze Nederlandse woorden “toverij” en “hekserij”)
   3. Vrijmetselarij
   4. Gnosticisme
   5. Astrologie
   6. Islam
   7. New Age
   8. Yoga
   9. Neopaganisme
   10. Alchemie
   11. Occultisme

   Verbinding met de Bijbel:

   1. Kabbalisten zien Kabbalah als onlosmakelijk deel van de Bijbel samen met de Talmud.
   2. Ze geloven dat alles via de Kabbalah alle niveaus van de Thora bereikbaar is en begrepen kan worden (Zohar Chadash, Tikunim II:93b, Zohar III:152a). “Degene die de Thora lezen zonder de Kabbalah veroorzaakt dat het goede in het slechte veranderd en veroorzaakt vele obstakels” (Tikunei Zohar, 1b).

    Kabbalistische literatuur:

   • Zohar (Schittering), het belangrijkste boek in de Kabbalah.
   • Sefer Yetzira (Boek van de Schepping). De Kabbalisten geloven dat Avraham Avinu (vader Abraham) dit boek geschreven zou hebben waarin vele magische zaken beschreven worden. (Wordt naar verwezen in Sanhedrin 65b, Sanhedrin 67b)
   • Bahir (Boek van schittering).
   • Etz Hayim (Beschrijft de Kabbalistiche Shemona She'arim, acht poorten.
   • Sefer Raziel HaMalakh (Boek van de engel Raziel).
   • Hekhalot (Hemelse plaatsen).
   • Pardes Rimonim (De tuin van de granaatappels) Wordt naar verwezen in Chagigah 14b, Mishneh Torah, Foundations of Torah 4:1.
   • Vele aanvulende boeken geschreven door Rabbijnen en andere Joden over Kabbalistische denkwijzen en praktijken.

   Wat behoort NIET tot Kabbalah:

   • De Bijbel. Veel gedeelten van de bijbel worden geclaimd door de Kabbalah alszijnde Kabbalistisch waaronder het Genesis scheppingsverhaal, het visioen van Ezechiël dat begint in hoofdstuk 1 en zelfs gedeelten van de Briet Chadasja. Wellicht dat in de toekomst de Kabbalisten beweren dat zij de Bijbel zelf geschreven hebben!
   • De Hebreeuwse letters die tevens cijfers zijn. De Kabbalisten hebben het Hebreeuwse Alef-Bet niet bedacht! God heeft de Hebreeuwse taal gecreëerd. Het zit in de taal dat de letters tevens cijfers zijn en dat de letters visuele representaties zijn die iets uitbeelden. De Kabbalah heeft dit niet bedacht of gecreëerd!

   PaRDeS (Joodse exegese methode):
   PaRDeS, Peshat (פְּשָׁט), Remez (רֶמֶז), Derash (דְּרַשׁ) en Sod (סוֹד), is één van de vele methoden om de Bijbel te bestuderen, te analyseren. Deze specifieke methode is echter bedacht door een Kabbalist. Het is echter in mijn optiek neutraal omdat het niet Kabbalistisch ingevuld hoeft te worden. Met PaRDeS zijn we geen familiaire geesten aan het oproepen of mensen aan het vervloeken. Het is geen talisman of belofte voor genezing en bescherming. Ook is het geen middel voor incantaties, we bezweren er niet mee, geen magie maar simpelweg een bijbelstudie methode. PaRDeS kan daarom mijns inziens veilig door ons gebruikt worden!

   Waarschuwende Bijbel gedeelten aangaande verschillende Kabbalah praktijken en geloofsuitingen:

   Toverijen, magie, witchcraft

   • Vayikra (Leviticus) 19:31
   • Devarim (Deuteronomium) 18:10-14
   • Shemuel Alef (1 Samuel) 15:23
   • Divrei Hamayim Bet (2 Kronieken) 33:6
   • Micah 5:12
   • Yeshayahu (Jesaja) 19:3
   • Melachim Bet (2 Koningen) 21:6
   • Melachim Bet (2 Koningen) 23:24
   • Handelingen 8:9
   • Galaten 5:19-21
   • HaHitgalut (Openbaring) 22:14,15

    Gebruik van familiaire geesten

   • Vayikra (Leviticus) 19:31
   • Vayikra (Leviticus) 20:6
   • Devarim (Deuteronomium) 18:10-14
   • Shemuel Alef (1 Samuel) 28:3
   • Yeshayahu (Jesaja) 8:19
   • Yeshayahu (Jesaja) 19:3 
   • Melachim Bet (2 Koningen) 21:6
   • Melachim Bet (2 Koningen) 23:24 
   • Divrei Hamayim Bet (2 Kronieken) 33:6
   Veranderde staat van bewustzijn forceren om energieën op te roepen c.q. activeren.
    • Mishlei (Spreuken) 23:20-35
    • 1 Kefa (Petrus) 5:8
    • 1 Timoteüs 3:2
    • Romeinen 12:3
    • Titus 2:2

    Mensen vervloeken

    • Shemot (Exodus) 20:13 
    • Kohelet (Prediker) 10:20
    • Tehilim (Psalm) 62:4
    • Tehilim (Psalm) 109:28
    • Mishlei (Spreuken) 30:11 | Matityahu (Matteüs) 15:4
    • Matityahu (Matteüs) 5:44
    • Romeinen 12:14
    • Yochanan (Johannes) 10:10
    • Yaakov (Jakobus) 3:10

    Kabbalistische "wijsheid"

    • Shemuel Alef (1 Samuel) 15:23
    • 1 Korintiërs 1:21
    • 1 Korintiërs 3:19

    Geloof in reïncarnatie

    • Tehilim (Psalm) 78:39
    • Iyov (Job) 10:21
    • Iyov (Job) 14:10-12
    • Shemuel Bet (2 Samuel) 12:23
    • Hebreeën 9:27
    • Lucas 23:43
    • Kohelet (Prediker)  9:5
    • Kohelet (Prediker)  12:7

    Boom des Levens

    • Bereshiet (Genesis) 2:9
    • Mishlei (Spreuken) 3:18
    • Mishlei (Spreuken) 11:30
    • Mishlei (Spreuken) 13:12
    • HaHitgalut (Openbaring) 22:1,2
    • HaHitgalut (Openbaring) 22:14,15

    Kabbalah wordt als heilig beschouwt

    Yeshayahu (Jesaja) 5:20

    “Degene die de Thora lezen zonder de Kabbalah veroorzaakt dat het goede in het slechte veranderd en veroorzaakt vele obstakels” (Tikunei Zohar, 1b).

    • Devarim (Deuteronomium) 11:18-23
    • Tehilim (Psalm) 119:18
    • Tehilim (Psalm) 119:105
    • Mishlei (Spreuken) 3:1-2
    • Yeshayahu (Jesaja) 5:20
    • 2 Timoteüs 3:16-17
    • 2 Timoteüs 2:15
    • Matityahu (Matteüs) 12:32
    • Lucas 12:10

    Wist u dat?!

    Het veel gebruikt woord “abracadabra” door mensen die zich met toverij, witchcraft bezighouden, is zowel een Hebreeuws als Aramees woord. Abra k’adabra  אברא כדברא betekent letterlijk "Ik creëer als ik spreek", en (in het Aramees) "Ik creëer zoals het woord".

    Kies voor het leven en niet voor de dood! (Devarim | Deuteronomium 30:15-20)

    Shalom eleichem,

    Messiaanse Rabbijn Sipporah Joseph 

    rav[at]messianicyeshivainstitute.org

     

    Studeer de joodsewortels van de Bijbel vanuit huis, flexibel, wanneer het u uit komt! | Studeren aan de Messiaanse yeshive (Joodse onderwijsinstelling, Bijbelschool) |
    Onderwijs
    van Messiaanse Rabbijn Sipporah Joseph |
    Messiaans Joodse Beweging |
    Messiaans Jodendom